Ik leer leren

Het leren bij je kind gaat niet zoals verwacht of levert moeilijkheden op.

De concentratie en motivatie van je kind lijkt tot het nulpunt gezakt...

Je wilt je kind met goede handvatten naar het voortgezet onderwijs laten gaan.

Je gunt je kind meer zelfvertrouwen in het leren en naar school gaan.

Ik leer leren is een erkende training voor kinderen om slim voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, voor tieners en pubers die moeite hebben met leren (leren), onzeker zijn of vastgelopen zijn. In de training wordt gekeken welke leervoorkeur de bovenhand heeft, geoefend met leerstrategieën, plan- en motivatietrucs en
gecoacht op een growth mindset.

Kinderen kunnen onzeker of gespannen zijn in de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Vaak moet het kind een tandje bijzetten, extra huiswerk maken of op huiswerkbegeleiding, maar ook dit helpt niet genoeg. Soms valt het leren tegen, ondanks dat de inzet goed is. 
Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij leren HOE te leren.

De 'Ik leer leren' training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.  Hier ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, (faal)angst overwinnen, concentreren en motiveren.

Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Samen ontdekken de deelnemers hun persoonlijke leerstrategie. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren, dat is de uitdaging.

"Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker, maar ook leuker!"

Kijk hieronder voor een impressie van de training 'ik leer leren'  en de website van Tea Adema

Wat komt aan bod in de training?

 • Ontdekken van ieders eigen manier van leren
 • Omgaan met (faal)angst en motivatiestrategieën
 • Leren plannen en organiseren en leren gebruiken van het geheugen
 • Leren omgaan met concentratie
 • Op een slimme manier de hersenen gebruiken

Wat levert de 'ik leer leren' training op?

Weten wat je leerstrategie is
en hoe je dit efficiënt kan inzetten! 

Je zelfvertrouwen groeit,
je talent bloeit 
jouw leren bruist!

Het kind kan:

 • Bedenken wat zij wil leren
 • Huiswerk (maar ook andere activiteiten!) leren plannen en organiseren
 • Leren om op een handige manier informatie te onthouden en reproduceren
 • Leren hoe zij zich gemakkelijker kan concentreren
 • Strategieën inzetten om faalangst te overwinnen
 • Luisteren naar anderen en ontdekken hoe verschillend geleerd wordt

Het kind snapt:

 • Wat leren is en hoe hersenen werken
 • Waarom en hoe zij leren
 • Wat zij nodig heeft om leren leuk te vinden
 • Waarom het tot dusver niet lukte om te leren

Het kind krijgt:

 • Inzicht in haar talenten
 • Grip op het eigen leren
 • Strategieën om een growth mindset in te zetten
 • Inzicht in welke manier van leren bij haar past
 • Heel, heel veel tips, trucs en oefeningen
 • Leuke contacten met leeftijdsgenoten

Voor wie is de training?

 • Kinderen vanaf 10 jaar
 • Achtste groepers ter voorbereiding op de middelbare school
 • Brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat
 • Tieners en pubers in het voortgezet onderwijs die op één of andere manier vastlopen (vaak in het tweede leerjaar)
 • Jongeren in het mbo en hbo (er wordt 'opeens' een andere manier van leren en verwerken verwacht)

Ook, of juist (!), kinderen met concentratieproblemen, faalangst, kinderen die onder hun niveau presteren en kinderen met leerachterstanden kunnen zich opgeven voor deze training.

Hoe werkt het?

De 'Ik leer leren' training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8  en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. 
Het is ook mogelijk om een individueel Ik Leer Leren-traject te volgen. In dat geval kunnen we bijna altijd direct starten. Bij een individueel traject worden de tarieven van een coachingsgesprek per contactmoment gehanteerd plus de kosten van het werkboek.

Aanmelden kan altijd. We overleggen dan of er meerdere aanmeldingen zijn en wanneer dit gepland kan worden of dat een individueel meer passend is.

De Ik Leer Leren-training in groepsverband is opgenomen in de interventiedatabase van het Ministerie van Welzijn en Gezondheid.

Meer informatie kunt u vinden op de website Ik leer leren van Tea Adema.

Training Ik leer leren Data
Voor groep achters Woe. 2 juni t/m woe. 30 juni van 16.30 - 17.00 uur.